โครงการตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง ประชาชนสุขภาพดี ประจำปี พ.ศ.2565

4 ก.ค. 2022 10:35:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 39
โครงการตำบลน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง ประชาชนสุขภาพดี ประจำปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรร...

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ปรจำปี พ.ศ.2565

24 มิ.ย. 2022 10:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 39
                          นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง...

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านเทพา ม.8 บ.เทพา

7 มิ.ย. 2022 10:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 25
นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงสามสิบ ลงพื้นที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV...

โครงการร่วมรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค-19

1 มิ.ย. 2022 10:55:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 52
         องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ บูรณาการร่วมกับ อำเภอม่วงสามสิบ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ ศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงสามสิบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลม่วงสามสิบ...

ประชาคมขุดลอกหนอง ขุดลอกลำห้วย หมู่ 3

11 เม.ย. 2022 14:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 58
      อบต.ม่วงสามสิบ ลงพื้นที่ดำเนินการประชาคม เรื่องการขุดลอก หนองน้ำ หมู่ที่ 3  บ้านโนนค้อ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน