องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Tel: 045-489-427
Fax: 045-489-516
E-Mail: saomuang30@gmail.com.com
นายแดง กำพุธ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 093-472-1799
นายสาคร โคตรภัทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 080-723-6443
นายอุทัย เทพมุสิก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 086-499-9579
นายชนะ โพธิ์แก้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ 098-587-8674

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE