องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
Tel: 045-489-427
Fax: 045-489-516
E-Mail: [email protected]
นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ โทร: 081-7162484
นายทองศรี กำพุฒ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ โทร: 082-1456104
นายสาคร โคตรภัทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ โทร: 080-7236443
นางศศิวงศ์ พิณโท เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ โทร: 087-0080129

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE