ปรับปรุงล่าสุด 25 ก.พ. 2021 09:46:35 1,330

 

ที่ตั้ง
เมื่อปี พ.ศ. 2540-2544 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบได้ขอใช้หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบเป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้ย้ายที่ทำการจากหอประชุมอำเภอม่วงสามสิบมาขอใช้ศูนย์เศรษฐกิจชุมชนของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 12 บ้านม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเนื้อที่ 5 ไร่ เป็นอาคารที่ทำการถาวรจนถึงปัจจุบัน

เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ  มีพื้นที่ทั้งหมด  70.62  ตารางกิโลเมตร  หรือ เท่ากับ  44,139.50  ไร่

 

อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเตย