โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567

31 พ.ค. 2024 13:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 0
                          นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ มอบหมายให...

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2567

27 พ.ค. 2024 15:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 0
                       นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

16 พ.ค. 2024 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 0
                  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้ทำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ สมัยสามัญ สมัยที...

ตรวจมาตรฐาน ขบวนการผลิต และโครงสร้างของโรงงานน้ำแข็งไทเกอร์

14 พ.ค. 2024 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 1
             นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ มอบหมายให้ นางศศิวงศ์ พิณโท เลขานายก อบต.ม่วงสามสิบ นายประสิทธิ์ จักรสาร ประธานสภา อบต....

มอบสังกะสี และอุปกรณ์การซ่อมแซม เหตุวาตภัย

13 พ.ค. 2024 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 0
                       นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วย นางศศิวงศ์ พิณโท...

โครงการส่งเสริมโภชนาการหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด

9 พ.ค. 2024 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 0
              นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ  พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ แ...

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

6 พ.ค. 2024 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 0
                   นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วย นายทองศรี กำพุฒ รองนายก อบต.ม่วงสามสิบ นา...

งานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

22 เม.ย. 2024 10:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 0
                    นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วย นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลัด อบต.ม่วง...

ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัย

12 เม.ย. 2024 09:45:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 17
                       นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ  พร้อมด้วย นายสาคร โคต...

อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2567

2 เม.ย. 2024 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 24
                  นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ  พร้อมด้วย นายสาคร โคตรภัทร รองนายก อบต.ม่วงสามสิบ น...

มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป (ครั้งที่ 3) ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

21 มี.ค. 2024 10:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 0
                     นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ มอบหมายให้ นายทองศรี กำพุฒ รองนายก อบต....

วันท้องถิ่นไทย

20 มี.ค. 2024 10:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 0
                วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น.  นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ พร...

กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

19 มี.ค. 2024 10:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 0
                         งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมแผนเผชิ...

โครงการคืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชน อย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

11 มี.ค. 2024 09:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 229
                     นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้มอบหมายให้ นางศศิว...

โครงการแข่งขัน กีฬา อบต.ม่วงสามสิบ ต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองสมานฉัน ครั้งที่ 2/2567

5 มี.ค. 2024 09:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 141
                   องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนตำบลม่วงสามสิบ ได้จัดโครงการแข่...