ปรับปรุงล่าสุด 27 เม.ย. 2023 05:00:35 4,358

 

ประชากร

จำนวนประชากรปี  2565  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ จำนวน   12   หมู่บ้าน

หมู่ที่

บ้าน

ประชากรชาย

ประชากรหญิง

ประชากรรวม

จำนวนครัวเรือน

ผู้ปกครองหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

1

ม่วงสามสิบ

281

270

551

324

นางรัตนี  ธิบูรณ์บุญ

2

หนองหัวลิง

200

175

375

93

นายสมพงษ์   สาลี

3

โนนค้อ

236

222

458

109

นายสุวรรณ  สืบสา

4

หนองขอน

155

156

311

117

นายประคอง   สีแดง

5

ม่วงสามสิบ

196

196

392

271

นางสาวดวงดาว  นิยมคุณ

6

ตำแย

361

340

701

192

นายหนูกร  ทองโรจน์

7

เหล่าข้าว

488

499

987

249

นายอ่อนสา  การะเกษ

8

เทพา

544

564

1,108

337

นายจำนงค์   สายสั้น (กำนัน)

9

ดอนยูง

205

200

405

120

นายธีระศักดิ์  ประวิง

10

ม่วงสามสิบ

192

185

377

335

นางประไพ  จันทร์งาม

11

ตำแย

326

297

623

193

นายหอม  สมานชื่น

12

ม่วงสามสิบ

184

206

380

223

นายสมศักดิ์  ทิพพันธ์

รวม 12 หมู่บ้าน

3,368

3,310

6,684

2,563