ปรับปรุงล่าสุด 13 พ.ค. 2021 03:50:51 1,005

ศาสนา

เพศ

รวม (คน)

ร้อยละ (%)

ชาย (คน)

ร้อยละ (%)

หญิง (คน)

ร้อยละ (%)

พุทธ

2,586

99.69

2,559

99.69

5,145

99.69

คริสต์

4

0.15

5

0.19

9

0.17

อิสลาม

4

0.15

3

0.12

7

0.14

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-