โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนตำบลม่วงสามสิบ

25 ก.ย. 2023 13:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 277

                       นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ หัวหน้าส่วนราชการ ส.อบต.ม่วงสามสิบ เจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงสามสิบ ผู้นำชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ตำบลม่วงสามสิบ ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนตำบลม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี