โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านเหล่าข้าว-ทุ่งเหล่าอ้อย หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าข้าว

21 ก.พ. 2023 09:55:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ม่วงสามสิบ 238