โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าข้าว

22 ก.พ. 2022 11:07:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ม่วงสามสิบ 279