รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3 พ.ย. 2020 09:00:00 แผนการจัดหาพัสดุ อบต.ม่วงสามสิบ 267