นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ (2564-2566)

1 ต.ค. 2020 09:00:00 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ม่วงสามสิบ 472

 

  • แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

  • นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี