การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564

5 ม.ค. 2021 09:00:00 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ม่วงสามสิบ 600

 

  • ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1)

  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ