การรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจากพายุโซนร้อน "ปาบึก"

10 ม.ค. 2019 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 99
                    ตามที่ได้เกิดสถานการณ์พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน "...

อบต.ม่วงสามสิบ จัดทำเว็บไซต์ใหม่

2 ต.ค. 2013 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 206
          องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทำเว็บไซต์ระบบใหม่ เพื่อเป็นศูนย์การการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ร่วมแลกเป...