ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ติดตั้งอยู่ในเขต อบต.ม่วงสามสิบ อันต้องเสียภาษี ปรจำปี 2567 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

13 พ.ย. 2023 11:12:49 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 194