ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมการจัดงานสังฆทาน ณ วัดบ้านตำแย

25 ก.ย. 2023 13:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 215

                           นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และ นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำติดกระเช้า และ รถไถฟาร์มแทรกเตอร์ เข้าตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมการจัดงานสังฆทาน ณ วัดบ้านตำแย ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี