โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

18 ก.ย. 2023 14:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 186

                       นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ หัวหน้าส่วนราชการ ส.อบต.ม่วงสามสิบ เจ้าหน้าที่ อบต.ม่วงสามสิบ ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลม่วงสามสิบ และประชาชนในพื้นที่ตำบลม่วงสามสิบ ร่วมดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร "การทำดอกไม้จันทน์ การพับเหรียญโปรยทาน และการทำพวงกุญแจจากเศษผ้า" องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธา