กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

12 ต.ค. 2021 17:50:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 57