มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

7 เม.ย. 2020 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 93
          สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  ได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็...