26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

26 มิ.ย. 2020 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 101
                  สหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่ว...

โครงการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ม่วงสามสิบ ประจำปี 2563

16 มิ.ย. 2020 16:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 75
          องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ จะดำเนินโครงการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพ...