ประชาสัมพันธ์ให้งดการเผาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

7 เม.ย. 2021 21:40:26 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 142
         ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนอย่างเป็นทางการ ก่อให้เกิดความแห้งแล้งส่งผลต่อสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 จากการประเมินส...

ข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564

23 มี.ค. 2021 22:21:02 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 177
ข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2564

ข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564

23 มี.ค. 2021 22:00:17 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ม่วงสามสิบ 197
ข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2564