ประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. 2562

5 มิ.ย. 2019 16:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 105
          องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ร่วมกับโรงพยาบาลม่วงสามสิบ และศูนย์สุขภาพชุมชนม่วงสามสิบ จะดำเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6 -...