โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็ก และเยาวชนตำบลม่วงสามสิบ

25 ก.ย. 2023 13:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 74
                       นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอร...

ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนจากเหตุลมพายุ

22 ก.ย. 2023 14:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 75
                   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การอำนวยการของ นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วน...

โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง

18 ก.ย. 2023 14:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 82
                       นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางอร...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ

12 ก.ย. 2023 15:05:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 68
        นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายก อบต.ม่วงสามสิบ นางอรนิตย์ โลหะอุดม ปลัด อบต.ม่วงสามสิบ และคณะกรรมการศูนย์ ดำเนินประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการอ...

ปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคุลก ถนนสายคุ้มเมืองเหนือ - หนองขุมดิน

12 ก.ย. 2023 09:50:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 49
                    นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ พร้อมด้วย ผู้นำหมู่บ้าน สมาชิ...

ปรับพื้นที่ ดันดิน ที่กีดขวางทางระบายน้ำบริเวณข้างถนนเส้น ม่วงสามสิบ- เขื่องใน

1 ก.ย. 2023 10:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 35
                        องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ภายใต้การอำนวยการของ นายสมพงษ...

ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนจากเหตุลมพายุ

30 ส.ค. 2023 11:30:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 52
                          งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การอำนวยการของ...

โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

28 ส.ค. 2023 10:10:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 43
                   โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเ...

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างจุดที่ชำรุด

21 ส.ค. 2023 10:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 36
                     นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และ นางอรนิตย์ โลหะอุ...

ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพปฎลปิโตเลียม

17 ส.ค. 2023 10:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 37
                    นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ อบต.ม่...

ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าสาธารณะ

7 ส.ค. 2023 09:25:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 57
                    ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเทพา งานป้องกันบรรเทาสาระภัย อบต.ม่...

การนำขยะอันตรายชุมชน จากพื้นที่ตำบลม่วงสามสิบ เพื่อส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

24 ก.ค. 2023 10:00:00 กิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ 67
                   นายสมพงษ์ จันทร์ล้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ได้มอบหมายให้ นางศศิวงศ์ พิณโท เลขา...